Vips van Vlajo?


Junior ondernemer, leercoach, schooldirectie, droomcoach, partnerbedrijf,... Bij Vlajo ben je een VIP!
En een VIP hoort nu eenmaal thuis in ...the spotlight! Daarom laten we hier elke week een ander verhaal aan bod komen. Verhalen die recht uit het (jonge) ondernemersleven gegrepen zijn. Ze vormen ongetwijfeld een inspiratiebron voor veel ondernemend talent in de Vlaamse scholen. Veel leesplezier!

vrijdag 29 mei 2015

ODOO: Let's do it!

Ook al is de vakantie in aantocht, bij Vlajo zitten we niet stil. Integendeel, achter de schermen bereiden we alvast het nieuwe schooljaar voor. En daarbij staat kwaliteit bovenaan het lijstje! Onze programma's nemen we continu onder de loep, het didactische materiaal wordt aan een kritische blik onderworpen én ook onze ondersteunende rol willen we optimaliseren. Onze taak bestaat er immers in om de Vlajo-projecten zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van de scholen, de leerkrachten, de leerlingen én de leerplannen.

Zo zetten we dit schooljaar ondermeer onze schouders onder de wijziging van het leerplan van het 7de jaar Business Support. De integratie van een ERP-pakket vormde één van de grootste uitdagingen. Maar ain't no mountain too high voor Vlajo! We zochten en vonden in ODOO een systeem dat aan alle vereisten voldoet.

Ben Peeters, Vlajo-hoofdcoördinator secundair onderwijs: "ODOO is een extra ondersteuning bij onze programma's Vlajo Stu.be en Vlajo Mini-onderneming. Het is een gebruiksvriendelijk en transparant systeem dat volledig beantwoordt aan het gewijzigde leerplan. Binnen Vlajo werken we hard aan een vlotte implementatie en stellen we alles in het werk om het gebruikscomfort van deze tool te verhogen."

De voordelen van ODOO binnen Vlajo Stu.be of Vlajo Mini-onderneming:

- De school krijgt het systeem een schooljaar lang gratis ter beschikking.
- Via stappenplannen en instructievideo's zullen de leerlingen en leercoaches moeiteloos doorheen de tool geloodst worden.
- Er is aansluiting bij de reeds bestaande rapporteringsmodule van Vlajo (boekhouding).
- Vlajo organiseert, naast de studiedagen van de pedagogische begeleidingsdienst, specifieke trainingsdagen voor leercoaches. Deze zullen in oktober 2015 in verschillende provincies plaatsvinden.
- Vlajo waarborgt een kwaliteitsvolle begeleiding en ondersteuning. In april kregen alle Vlajo-coördinatoren een 'ODOO-bad'.


Vlajo-coördinatoren worden klaargestoomd voor ODOO! :)