Vips van Vlajo?


Junior ondernemer, leercoach, schooldirectie, droomcoach, partnerbedrijf,... Bij Vlajo ben je een VIP!
En een VIP hoort nu eenmaal thuis in ...the spotlight! Daarom laten we hier elke week een ander verhaal aan bod komen. Verhalen die recht uit het (jonge) ondernemersleven gegrepen zijn. Ze vormen ongetwijfeld een inspiratiebron voor veel ondernemend talent in de Vlaamse scholen. Veel leesplezier!

donderdag 26 september 2013

Vlajo versterkt haar team!

Vlajo is er graag voor haar VIPS. Van lager tot hoger onderwijs, van De Panne tot Maasmechelen...elke dag staan Vlajo-medewerkers klaar voor leerkrachten, directies, scholen,...
Een sterk team, dat de ondernemers van morgen maar al te graag in the spotlight plaatst.

Maar vandaag draaien we de rollen even om. Het Vlajo-team werd recent versterkt en telt nu 29 enthousiaste medewerkers, met een passie voor onderwijs & ondernemen! De meest verse aanwinsten zetten we, na hun eerste (drukke) werkmaand, in the picture:

Kim Van Eygen versterkt sinds begin dit schooljaar het Vlaams-Brabantse team en is er verantwoordelijk voor alle projecten in het basisonderwijs: "Na 9 jaar ervaring als onderwijzeres had ik zin in een andere uitdaging, zonder het onderwijsveld helemaal te verlaten. Mijn ervaring én mijn overtuiging in ondernemend onderwijs bleken de ideale basis voor deze functie. Het is een job met veel afwisseling en vrijheid, in een organisatie met een visie. Eentje die volledig strookt met de mijne, want ik wil meer leerkrachten informeren over stimuleren van ondernemingszin. Gewoon omdat het essentieel is voor de ontwikkeling van kinderen en hun talenten".


Karen Dejonckheere combineert haar halftijdse job als leerkracht in het KTA in Brugge met een parttime coördinator-functie bij Vlajo. In West-Vlaanderen leidt ze de Jieha- en Stu.be-projecten in goede banen: "Als leercoach begeleid ik zelf nog de studentenbedrijven op het KTA. Ik geloof sterk in de Vlajo-projecten. Vanuit die overtuiging trok de functie en Vlajo als organisatie me aan. De eerste maand was eentje vol uitdagingen én met fijne ontmoetingen...Leerlingen en leerkrachten hebben me met hun frisse ideeën echt aangenaam verrast. Ook in de Westvlaamse uithoekjes. Ja, we hebben toch een opvallend grote regio!"Voor Kim Ayyad is het allemaal niet meer zo kersvers, maar ze is wél de meest recente collega op de centrale dienst van Vlajo. Ondertussen is ze al geroutineerd in haar functie als dossierbeheerder: "Ik sta de jonge ondernemers bij in hun boekhouding en administratie, maar daarnaast werk ik ook actief mee aan projecten en Vlajo-evenementen. Een job met heel veel afwisseling én contact met jongeren. Bovendien is het Vlajo-team top. Ik had het nergens anders meer naar mijn zin kunnen hebben."
vrijdag 20 september 2013

Vlajo Droomfabriek: jong geleerd, is oud gedaan!

Onder het motto jong geleerd, is oud gedaan stimuleren heel wat Vlaamse basisscholen hun leerlingen om ondernemend aan de slag te gaan. De Vlajo Droomfabriek helpt hen hierbij.
             
Via een aanbod van team- en individugerichte workshops prikkelt Vlajo leerkrachten en schoolteams om te werken aan een ondernemende leeromgeving. Dat betekent: een klasklimaat waarin het initiatief, de creativiteit, de zelfstandigheid, talenten en passies, … van alle kinderen een belangrijke plaats krijgen.       

Twee scholen lieten hun leerlingen op de eerste schooldag alvast kennismaken met Doedel, de Vlajo Droomfabriek- mascotte. 

In Basisschool De Regent in Gingelom en De Lettertuin in Opglabbeek werd Doedel met open armen ontvangen.
Enthousiasme alom bij de leerlingen, die van hun schooljaar een ondernemend avontuur zullen maken!


Doedel verwelkomde leerlingen en ouders op de speelplaats, ging mee op de foto met de eersteklassers en bracht een bezoekje aan alle klassen. 


Het begin van een ondernemende ontdekkingstocht, samen met de Vlajo Droomfabriek, werd gemaakt! 

De leerkrachten zelf volgden al een Vlajo-studiedag en gaan nu aan de slag met de Vlajo Droomfabriek-thema's. Samen met Vlajo ambassadeurschool Basisschool Engelmanshoven-Gelinden, verdiepen ze zich vervolgens verder in leerkrachtstijl en coöperatief werken in de klas.      

De Vlajo Droomfabriek verzorgt ook vormingen voor leerkrachten van het basisonderwijs.
De leerkrachten van Vrije Basisschool De Schatkist in Westmeerbeek maakte recent kennis met één van de nieuwe Vlajo-workshops: ‘Hoe stimuleer ik de ondernemingszin van mijn kinderen via contractwerk?’ En: hoe pak ik het concreet aan in de klas?

Vanuit bestaande expertise en ervaringen werd de huidige werking en organisatie van deze werkvorm geanalyseerd en verder uitgediept. 
Resultaat? Nieuwe initiatieven die contractwerk dynamiseren en bijgevolg nog meer ondernemerschap stimuleren. Initiatief nemen, keuzes maken, een planning maken, kunnen samenwerken, … 
Al deze vaardigheden en attitudes worden zo op een leergebied-overschrijdende manier gestimuleerd.

Bovendien konden de leerkrachten meteen de daad bij het woord voegen: Ze gingen zelf aan de slag met een contract en maakten kennis met boeiende en uitdagende opdrachten voor elke leeftijdsgroep.

‘Practise what you preach’, een gouden regel die geldt binnen elke Vlajo-vorming.

Wat vonden de leerkrachten er zelf van?

Enkele enthousiaste reacties:
·          Ik heb nu echt zin om eraan te beginnen en heb veel nieuwe ideeën opgedaan.
·          Leuk en bruikbaar materiaal dat jullie aanbieden op de website www.devlajodroomfabriek.be
·          Zeer praktisch, klasgericht, nuttig, … Alles duidelijk uitgelegd en transparant.
·          Spreker had ervaring met wat hij bracht en dat voel je. Aangename en niet-oordelende houding!
·         Betrokkenheid van de luisteraars: 10/10!

Meer info over al de workshops basisonderwijs op www.devlajodroomfabriek.be of mail naar Jurn.vandenmeerssche@vlajo.orgvrijdag 13 september 2013

Vlajo Mini's van Maris Stella Malle geven het startschot!

September is opstart-maand bij Vlajo. Van heel wat schoolprojecten, maar vooral van de Vlajo Mini-ondernemingen. Een doe/leerformule in de laatste graad van het secundair onderwijs, die ondernemerschap stimuleert. De komende weken zal Vlaanderen zo'n 500 Vlajo Mini-ondernemingen rijker zijn.

Menig (bijgelovig) startende ondernemer zou het niet aandurven op deze vrijdag, de 13de, maar 17 zesdejaars van het Maris Stella Instituut in Malle wel...zij gaven vandaag het startschot voor maar liefst 2 Vlajo Mini-ondernemingen, onder leiding van leercoach Katleen Lenaerts.
De leerlingen economie kregen vanochtend de startup-info en de startup-kit van hun Vlajo coördinator.

Een naam voor de bedrijfjes is er nog niet, en ook voor de productkeuze zal er nog gebrainstormd moeten worden. Maar het enthousiasme is alvast veelbelovend. Ervaring opdoen en op die manier heel veel leren, dat is de grootste verwachting van de mini-ondernemers in spe.

Britt Meeusen en Anneleen Van den Bogaert, de twee gedelegeerd bestuurders: "We willen weten hoe het er in een echt bedrijf aan toe gaat, en hoe kan dat beter dan er zelf eentje te runnen? Bovendien hopen we te leren hoe we een aantal aspecten professioneel moeten aanpakken. Hoe communiceer je met je klant, bijvoorbeeld? En hoe doe je dat met je aandeelhouders?"

Ook enkele andere leden van de mini-ondernemingen hebben wat op hun verlang-leerlijstje staan. Bernd Sebrechts: "Toepassen wat we in de theorie geleerd hebben en leren samenwerken". Jorn Hubo is benieuwd naar hoe hij en zijn team zullen functioneren in stress-situaties.
Jerko Morbée komt uit een zelfstandigen-familie en vangt thuis veel op van zijn ouders, maar nu wil hij het ondernemersleven zelf aan den lijve ondervinden.

Leercoach, Katleen Lenaerts startte vorig schooljaar voor het eerst met het project en het bleek een schot in de roos: "De leerlingen verbaasden me echt met het enthousiasme waarmee ze aan de slag gingen. Het is een keuzevak voor hen, wat betekent dat ze veel buitenschoolse uren hieraan besteedden, maar ook in moeilijke omstandigheden gaven ze het beste van zichzelf. Ik heb echte ondernemers bezig gezien en dat geeft, als leerkracht, veel voldoening. Je ziet ook de talenten van elke leerling naar de oppervlakte komen in zo'n project. De ene is verbaal erg sterk, een andere organiseert graag, en nog een andere buigt zich feilloos over de boekhouding. Zo leren ze zichzelf beter kennen, waardoor ze achteraf bewustere (betere) toekomstkeuzes maken."

Veel succes, Maris Stella! We wensen jullie, en alle andere Vlajo Mini-ondernemingen een ondernemend schooljaar toe!
vrijdag 6 september 2013

Back to school!

Schooljaar 2013-2014: de kop is er af! Na een lange, deugddoende vakantie is het weer boekentassen-tijd. Boekentassen die het komende schooljaar gevuld zullen worden met kennis, ervaring, know-how,... en met Vlajo-projecten!

Vlajo is er klaar voor! Voor een nieuw en boeiend jaar. Een periode waarin we leerkrachten en leerlingen, van basisonderwijs tot en met hoger onderwijs, ondersteunen in de Vlajo doe/leerformules.

Peter Coenen, directeur van Vlajo: "Vlajo biedt als neutrale en onafhankelijke NGO, een variatie van doe-leer programma’s aan van 5 tot 25 jaar. Doorheen de schoolcarrière doorloopt een Vlaamse scholier de Vlajo 4D+ pedagogie: Dromen, Doen, Durven, Doorzetten.
Een synergie met het bedrijfsleven is hierin essentieel: leerkrachten worden in het leertraject ondersteund door droomcoaches uit het bedrijfsleven. Een mooie blend tussen kennis en (praktijk)ervaring. De regionale Vlajo-coördinatoren zorgen voor een algemene ondersteuning en organiseren verschillende activiteiten."


Vlajo zal eind dit schooljaar maar liefst 75.000 Vlaamse scholieren begeleiden. In 2013 werd Vlajo beloond met de Europese Bata QualityAward
En dat Vlaamse Jonge Ondernemingen synoniem staat voor kwaliteit, wees ook de recent uitgevoerde tevredenheidsenquête van Deloitte uit. Peter Coenen: "Algemeen mogen we stellen dat de hoge verwachtingen naar Vlajo worden ingelost. Er is zelfs een lichte stijging in waardering t.o.v. 2012. De Vlajo-begeleiding, de projecten zelf, het didactisch materiaal, de activiteiten,... krijgen een zeer goede tot uitstekende score. Bovendien oordelen leerkrachten dat de Vlajo-projecten ondernemerschap effectief stimuleren."

"Ik vind dat jullie projecten het ondernemerschap in jongeren opwekken. Bovendien krijgen ze hierdoor een beter beeld van de werkelijkheid." - Leerkracht ASO Vlaams-Brabant.

"Ondernemerschaponderwijs heeft een positief effect op de capaciteitenontwikkeling van studenten", aldus Peter Coenen. "Leerkrachten zien deelnemende studenten vooral groeien op het vlak van samenwerking in teamverband, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Daarnaast geven de leerkrachten aan dat ondernemerschaponderwijs de motivatie van studenten vergroot om hun opleiding met een goed resultaat af te ronden. De studenten zelf bevestigen dit oordeel, en voegen toe dat ze ook meer vastberaden zijn geworden en meer initiatief durven nemen."

“Bij de vraag of het project was wat ik ervan verwacht had, heb ik een 6 geantwoord (op totaalscore 6).  Maar eigenlijk was het niet wat ik verwacht had...het was béter!” – Leerling TSO Antwerpen.

Peter Coenen: " Met onze projecten willen we zoveel mogelijk jongeren de kans geven om deel te nemen, dankzij onze aangepaste programma's voor alle opleidingstypes- en niveau's. Bovendien dragen onze partnerships met de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven bij aan de realisatie van onze doelstelling. Naast didactische ondersteuning voor de leerkrachten slaan we ook een brug tussen onderwijs en bedrijfsleven. Want hoe dichter je bij het bedrijfsleven staat, hoe meer ondernemingszin gestimuleerd wordt."

“Een droomcoach kan ervaringen delen die een positieve en realistische meerwaarde geven. We brengen door onze praktijkervaring de jongeren naar een hoger niveau.” – Droomcoach LimburgVlajo wenst iedereen een boeiend en ondernemend schooljaar 2013-2014!