Vips van Vlajo?


Junior ondernemer, leercoach, schooldirectie, droomcoach, partnerbedrijf,... Bij Vlajo ben je een VIP!
En een VIP hoort nu eenmaal thuis in ...the spotlight! Daarom laten we hier elke week een ander verhaal aan bod komen. Verhalen die recht uit het (jonge) ondernemersleven gegrepen zijn. Ze vormen ongetwijfeld een inspiratiebron voor veel ondernemend talent in de Vlaamse scholen. Veel leesplezier!

donderdag 24 januari 2013

Doos vol dromen in Centrum Ganspoel

Talenten en vaardigheden ontwikkelen, je kan er niet vroeg genoeg mee starten.  Centrum Ganspoel (buitengewoon basisonderwijs, type 6) uit Huldenberg heeft dit goed begrepen.  De school startte dit schooljaar met Kid@Bizz.  Een project van de Vlajo Droomfabriek.

Katrien Strauven is er al sinds 1999 leerkracht ASV en begeleidt het Kid@Bizz-project in klas I (10 tot 12-jarigen), Doedels Dromendoos.  Ze maken een doos-verhaal voor kinderen van de 3e kleuterklas en het 1e leerjaar.  Het is geen prenten-verhaal, maar wel een verzameling van 10 kleine doosjes. 
Deze vertellen allemaal een stuk van de droom van Prinses Roosje.  Bijzonder is dat alle zintuigen worden aangesproken en dat alle kinderen actief kunnen deelnemen aan het vertelmoment.

Katrien Strauven: 'Onze klas is een functionele leerklas.  We focussen op het aanleren van functionele vaardigheden in plaats van op het verwerven van pure feitenkennis.  Denkmiddelen en cognitieve functies proberen we in te oefenen, vooral door het verzamelen van gegevens en het benoemen ervan.  Daarnaast is er aandacht voor nauwkeurigheid, systematiek, controle, enz.  In Kid@Bizz komt dit allemaal aan bod.   

Onze klasgroep is zeer heterogeen.  Dankzij een project als Kid@Bizz kan je elk kind aanspreken op zijn/haar talenten.  Rekenknappe kinderen doen de boekhouding, woordknappe kinderen maken reclame, samenknappe kinderen geven leiding, enz.  Zo krijgt het talent van elk kind een plaats in het grotere geheel, wat zorgt voor positieve groei.  Kinderen worden zich ook zeer bewust van wat ze doen en waarom ze dit doen.'

de leerlingen schenken de winst aan project Indonesië van Dreamland

'De leerlingen zijn ook geïnteresseerd in het leren van nieuwe dingen en hun organisatietalent ontwikkelt zich.  Zo bouwen we ook de taakintrinsieke motivatie op.  Bovendien zijn ze trots op wat ze presteren.
Als school kunnen we op die manier ook laten zien wat we in onze mars hebben.  Ons product richt zich naar de 3e kleuterklas en het 1e leerjaar, maar het is niet altijd even makkelijk om aansluiting te vinden in het gewone onderwijs.  Daar moeten we niet flauw over doen.  Maar met dit project tonen we wat we samen kunnen en het is fijn om hiermee naar buiten te komen.  Als leerkracht geeft het veel voldoening, omdat het inspeelt op zoveel leergebieden."Meer info over de Vlajo Droomfabriek op www.devlajodroomfabriek.be

Of vind ons op Facebook.

vrijdag 18 januari 2013

Pulhof in Berchem steunt het goede doel

Ethisch ondernemen.  Eerlijk ondernemen.  Maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
Ergens doet het wel een belletje rinkelen.  Maar het is vaak een ver van ons bed-verhaal.  En redelijk onbekend, dus...redelijk onbemind.

Vlajo Jieha (Jong Initiatief voor Ethische Handel) probeert daarin de mindset bij schoolgaande jongeren reeds te veranderen.  Met dit korte doe/leertraject zetten scholieren van de 2e graad secundair onderwijs hun eerste stappen als ondernemer.  Met de focus op ethisch of eerlijk ondernemen.  Ze maken een businessplan op, starten met aan-en verkoop van eerlijke producten...fairtrade, bio, streekproducten,... en schenken uiteindelijk hun winst aan een goed doel naar keuze.

OLV-Pulhof in Berchem laat zich hierin elk schooljaar weer van haar beste kant zien.  Hun Vlajo Jieha-projecten behaalden meermaals een plaatsje in de Provinciale Wedstrijd Beste Vlajo Jieha.  En stootten zelfs een keertje door naar de Vlaamse Finale Beste Vlajo Jieha!
Anne Landeloos mag dan een kersverse leerkracht aan het OLV Pulhof in Berchem zijn, ze begeleidt deze Vlajo Jieha-projecten met veel enthousiasme:
"Ik heb 7 jaar in het bedrijfsleven gewerkt, maar een job in het onderwijs was altijd al een droom.  Toen ik de kans kreeg om de lerarenopleiding te volgen, heb ik deze dan ook met beide handen gegrepen.  Het is mijn beste beslissing ooit, want mijn job is nu een echte passie.  Veel van die passie kan ik kwijt in het Vlajo Jieha-project.  Het werd op school aangeboden en ik zag dit meteen als een kans.  Jongeren maken kennis met het echte bedrijfsleven en ontwikkelen zelf ondernemers-skills.  Beslissingen nemen, intiatief nemen, verantwoordelijkheid nemen,...het hoort er allemaal bij!"


"Maar ook het sociale aspect is een meerwaarde.  De leerlingen schonken hun winst aan een goed doel.  Op de slotpresentatie van het project nodigden we dat goede doel uit en overhandigden we hen officieel de geschenkcheque.  Voor mij was dat één van de hoogtepunten.  De dankbaarheid van de mensen die je hiermee verderhelpt, maar ook de fierheid en het enthousiasme van mijn leerlingen...dat zal me altijd bijblijven."

"Dat we hiermee dan ook nog eens in de Gazet van Antwerpen verschenen, was voor de leerlingen én voor mezelf de kers op de taart!"

Lees ook verder op de Vlajo Jieha Facebook-pagina: klik hier.

Meer info over Vlajo Jieha? Klik hier.

Of vind ons op Facebook.

vrijdag 11 januari 2013

Stedelijke Handelsschool Turnhout is pionier

Dat er heel wat ondernemerschapszin bruist in onze Vlaamse scholen, kunnen we bij Vlajo beamen.  En vooral: toejuichen! 
De (pijnlijke) actualiteit leert ons dat ondernemerschap broodnodig is.  De ondernemers van vandaag én morgen creëren immers zuurstof.  Zuurstof voor onze economie, onze welvaart, en ons welzijn.

Om die reden wil Vlajo ondernemerschap stimuleren.  Op jonge leeftijd.  Jong geleerd, is immers nog steeds oud gedaan.
Uiteraard spelen de scholen, directies en leerkrachten hierin een meer dan cruciale rol.  En gelukkig mogen we op heel wat enthousiaste scholen rekenen. 
Waaronder een aantal echte koplopers.  Pioniers bijna in ondernemerschapsonderwijs.  Wij noemen ze graag onze Ambassadeurscholen.  Doordrongen van ondernemerschap.

Eind vorig schooljaar selecteerde Vlajo voor het eerst een aantal Ambassadeurscholen en reikte aan hen een exclusief label uit.  4 Vlaamse scholen mogen zich vandaag Vlajo Ambassadeurschool noemen.

De Stedelijke Handelsschool in Turnhout is één van die koplopers. 
Danny Gladinez, directeur: "Onze school heeft een jarenlange traditie in het stimuleren en begeleiden van ondernemerschap bij jongeren.   In de jaren '80 werden hiervoor de fundamenten gelegd door de vakgroep economie/handel.  Door professionele begeleiding, hard werken en ambitie groeide de brug tussen ondernemerschap en onderwijs uit tot een solide bouwwerk.  Waar we zeer trots op zijn.  De keuze voor onze slogan Hoe ondernemend ben jij? was dan ook een evidentie."Onze leerlingen krijgen tijdens hun schoolcarrière de kans om deel te nemen aan verschillende ondernemerschapsinitiatieven. 
Zo gaan de leerlingen in de eerste graad op bedrijfsbezoek bij een succesvol bedrijf uit de regio.  Vervolgens zetten onze leerlingen hun eerste stappen in projecten zoals Vlajo Challenge en Vlajo Jieha! 
Een goede voorbereiding voor het echte werk.  In de derde graad starten ze immers een echt bedrijfje op, onder de vorm van Vlajo Studentenbedrijf of Vlajo Mini-onderneming.
Ondernemerschap dragen we hoog in het vaandel.  Het Vlajo Ambassadeurslabel is voor ons dé kers op de taart!"

directie en leercoachen voor het Vlajo Ambassadeurslabel

Op naar nog meer ondernemend onderwijs en nog meer Vlajo Ambassadeurs!  Bent u de volgende school?