Vips van Vlajo?


Junior ondernemer, leercoach, schooldirectie, droomcoach, partnerbedrijf,... Bij Vlajo ben je een VIP!
En een VIP hoort nu eenmaal thuis in ...the spotlight! Daarom laten we hier elke week een ander verhaal aan bod komen. Verhalen die recht uit het (jonge) ondernemersleven gegrepen zijn. Ze vormen ongetwijfeld een inspiratiebron voor veel ondernemend talent in de Vlaamse scholen. Veel leesplezier!

vrijdag 13 november 2015

Leerkrachten lager onderwijs leren breder en anders evalueren!

We zien ze graag bij Vlajo: scholen die eens buiten de lijntjes durven kleuren en geijkte methodes regelmatig in vraag stellen en zelfs bijsturen of veranderen. Zoals de gemeentelijke basisscholen van Schelle. Op 15 oktober organiseerden ze, in samenwerking met Vlajo, een workshop Breder en anders evalueren. Bijna 100 leerkrachten van  kleuter- en lager onderwijs en 5 schooldirecties waren van de partij!Tijdens deze workshop kregen de leerkrachten de kans om, op een interactieve en praktische manier, hun visie op evalueren te verruimen. De leergebiedoverschrijdende eindtermen ( leren leren en sociale vaardigheden) stonden hierbij centraal, met een focus op een actieve rol voor kinderen en de mogelijkheid voor leerkrachten om kinderen op een andere manier te observeren.  

De enthousiaste leerkrachten gingen aan de slag met verschillende evaluatietools en ontdekten hoe ze dit in de klaspraktijk konden omzetten. 

De workshop kon rekenen op veel enthousiaste reacties: 

"Het belang van breder evalueren werd nog eens benadrukt. Dit gaat vaak verloren in de huidige maatschappij." Centrumschool uit Londerzeel

"We leerden nieuwe concrete werkvormen kennen om anders te kijken naar kinderen."

"Deze workshop zet aan om ons rapport kritischer te bekijken en de pictogrammen te integreren in ons school- en klasgebeuren." Ter Elst uit Steenhuffel

"We leerden om de te bereiken doelen te bespreken met kinderen, zodat ze weten welke vaardigheden precies verwacht worden." De Klim uit Schelle


De creatieve leerkrachten in actie: