Vips van Vlajo?


Junior ondernemer, leercoach, schooldirectie, droomcoach, partnerbedrijf,... Bij Vlajo ben je een VIP!
En een VIP hoort nu eenmaal thuis in ...the spotlight! Daarom laten we hier elke week een ander verhaal aan bod komen. Verhalen die recht uit het (jonge) ondernemersleven gegrepen zijn. Ze vormen ongetwijfeld een inspiratiebron voor veel ondernemend talent in de Vlaamse scholen. Veel leesplezier!

donderdag 24 januari 2013

Doos vol dromen in Centrum Ganspoel

Talenten en vaardigheden ontwikkelen, je kan er niet vroeg genoeg mee starten.  Centrum Ganspoel (buitengewoon basisonderwijs, type 6) uit Huldenberg heeft dit goed begrepen.  De school startte dit schooljaar met Kid@Bizz.  Een project van de Vlajo Droomfabriek.

Katrien Strauven is er al sinds 1999 leerkracht ASV en begeleidt het Kid@Bizz-project in klas I (10 tot 12-jarigen), Doedels Dromendoos.  Ze maken een doos-verhaal voor kinderen van de 3e kleuterklas en het 1e leerjaar.  Het is geen prenten-verhaal, maar wel een verzameling van 10 kleine doosjes. 
Deze vertellen allemaal een stuk van de droom van Prinses Roosje.  Bijzonder is dat alle zintuigen worden aangesproken en dat alle kinderen actief kunnen deelnemen aan het vertelmoment.

Katrien Strauven: 'Onze klas is een functionele leerklas.  We focussen op het aanleren van functionele vaardigheden in plaats van op het verwerven van pure feitenkennis.  Denkmiddelen en cognitieve functies proberen we in te oefenen, vooral door het verzamelen van gegevens en het benoemen ervan.  Daarnaast is er aandacht voor nauwkeurigheid, systematiek, controle, enz.  In Kid@Bizz komt dit allemaal aan bod.   

Onze klasgroep is zeer heterogeen.  Dankzij een project als Kid@Bizz kan je elk kind aanspreken op zijn/haar talenten.  Rekenknappe kinderen doen de boekhouding, woordknappe kinderen maken reclame, samenknappe kinderen geven leiding, enz.  Zo krijgt het talent van elk kind een plaats in het grotere geheel, wat zorgt voor positieve groei.  Kinderen worden zich ook zeer bewust van wat ze doen en waarom ze dit doen.'

de leerlingen schenken de winst aan project Indonesië van Dreamland

'De leerlingen zijn ook geïnteresseerd in het leren van nieuwe dingen en hun organisatietalent ontwikkelt zich.  Zo bouwen we ook de taakintrinsieke motivatie op.  Bovendien zijn ze trots op wat ze presteren.
Als school kunnen we op die manier ook laten zien wat we in onze mars hebben.  Ons product richt zich naar de 3e kleuterklas en het 1e leerjaar, maar het is niet altijd even makkelijk om aansluiting te vinden in het gewone onderwijs.  Daar moeten we niet flauw over doen.  Maar met dit project tonen we wat we samen kunnen en het is fijn om hiermee naar buiten te komen.  Als leerkracht geeft het veel voldoening, omdat het inspeelt op zoveel leergebieden."Meer info over de Vlajo Droomfabriek op www.devlajodroomfabriek.be

Of vind ons op Facebook.