Vips van Vlajo?


Junior ondernemer, leercoach, schooldirectie, droomcoach, partnerbedrijf,... Bij Vlajo ben je een VIP!
En een VIP hoort nu eenmaal thuis in ...the spotlight! Daarom laten we hier elke week een ander verhaal aan bod komen. Verhalen die recht uit het (jonge) ondernemersleven gegrepen zijn. Ze vormen ongetwijfeld een inspiratiebron voor veel ondernemend talent in de Vlaamse scholen. Veel leesplezier!

dinsdag 11 maart 2014

Samen sterk, verricht bergen werk!

Ondernemen is ook op zoek gaan naar partnerships. Naar de ideale sparring partner, die jezelf of je business sterker maakt. Naar een complementaire samenwerking, met oog voor ieders sterkte.
Ondernemen is de geëffende paden verlaten en out of the box denken!

Dat deden de leerlingen van het 5de jaar economie-moderne talen/economie-wiskunde van de Sint-Ludgardisschool in Merksem. Begin dit schooljaar zetten ze hun eerste ondernemersstappen met een Vlajo Mini-onderneming, onder impuls van hun leerkracht, Inge Van Assche.
Bijzonder is dat ze een partner in crime zochten om dit project op poten te zetten. Verschillende scholen in de regio werden gecontacteerd. Het Sint-Jozefinstituut in Schoten reageerde positief en de leerlingen van het 6de jaar vormgevingstechnieken stapten mee in het ondernemersavontuur, onder leiding van leercoach Jan Oostvogels.

Leren samenwerken krijgt op die manier een heel nieuwe dimensie, vol uitdagingen. Dat vonden beide scholen net de toegevoegde waarde: "Voor de twee scholen was dit een nieuwe situatie. In het begin was het vooral aftasten, met vallen en opstaan. Maar gaandeweg verbeterde de samenwerking, dankzij veelvuldig overleg en een goede taakverdeling."

De ondernemende leerlingen van Sint-Ludgardis Merksem en Sint-Jozefinstituut Schoten met hun leercoaches.


Deze unieke combinatie ASO/TSO werd vervolgens MG-ATOS gedoopt en specialiseert zich in twee zelfgemaakte mobiele gadgets, een GSM-houder en een GSM-oplaadstation. De leerlingen van het Sint-Jozefinstituut nemen de productie op zich, de leerlingen van Sint-Ludgardis focussen op de administratieve en commerciële uitwerking.

Jan Oostvogels en Inge Van Assche: "In een onderneming loopt niet altijd alles van een leien dakje. In onze mini-onderneming is dat niet anders. De leerlingen zijn onervaren en er gebeurt wel eens een foutje, zeker bij een schooloverschrijdende samenwerking. Maar fouten maken, mag. Daar leren we alleen maar uit. Gelukkig neemt iedereen zijn verantwoordelijkheid en komt er altijd een oplossing uit de bus."

De leerlingen krijgen op deze manier een hoop leerrijke bagage mee. De twee scholen zijn het daar unaniem over eens: "Met deze constructie benaderen we de realiteit nog meer. In het echte bedrijfsleven vind je ook niet altijd alle knowhow binnenshuis, maar moet je als ondernemer op zoek naar externe spelers. Op die manier wordt ook iedereen ingezet op zijn sterktes en leren we efficiënt samenwerken. Wat ons betreft, een echte win-win!"