Vips van Vlajo?


Junior ondernemer, leercoach, schooldirectie, droomcoach, partnerbedrijf,... Bij Vlajo ben je een VIP!
En een VIP hoort nu eenmaal thuis in ...the spotlight! Daarom laten we hier elke week een ander verhaal aan bod komen. Verhalen die recht uit het (jonge) ondernemersleven gegrepen zijn. Ze vormen ongetwijfeld een inspiratiebron voor veel ondernemend talent in de Vlaamse scholen. Veel leesplezier!

vrijdag 23 januari 2015

Vlajo en Pulse Foundation: sparringpartners in ondernemen

Succesvol ondernemen betekent ook op zoek gaan naar waardevolle partners. Bedrijven of organisaties die eenzelfde doel nastreven en mee willen timmeren aan de weg. Vlajo werkt op die manier nauw samen met verschillende partners. Een belangrijke sparringpartner is Pulse Foundation. Een samenwerking die recent tot stand kwam dankzij een gemeenschappelijke filosofie: Ondernemerschap aanmoedigen en bevorderen, door jongeren zin te geven in ondernemen. Twee organisaties met een hart voor ondernemen slaan de handen in mekaar!

Paul Bosmans, CEO van Pulse Foundation, licht toe: "Pulse Foundation werd opgericht door ondernemers, verenigd rond een filantropisch ideaal en een ambitie: de welvaart van het land continueren en de werkgelegenheid bevorderen door het ondernemerschap aan te moedigen. Aan de oorsprong van dit initiatief ligt de overtuiging dat het ondernemerschap een bepalende factor is voor dynamisme en innovatie, en dat het oprichten van nieuwe ondernemingen een bron is van groei en welvaart. We ondersteunen organisaties die jongeren zin geven in ondernemen en hen in contact brengen met ondernemerschap.
Vermits Vlajo volledig beantwoordt aan dit plaatje, investeren we graag in hun programma's. Met onze middelen focussen we vooral op Vlajo Ondernemers voor de Klas, Vlajo Mini-onderneming en Start Academy. "

Dat scholen meer en meer zullen moeten inzetten op ondernemerschapsonderwijs is een absolute zekerheid, volgens Paul Bosmans: "Kinderen zijn van nature creatief en ondernemend. Naarmate ze opgroeien, vermindert helaas hun spontaneïteit en de durf om te ondernemen. Daarop moeten scholen inzetten. Jongeren moeten gestimuleerd worden, niet enkel om jobzoeker te worden en op een baan te wachten, maar ook om het heft in handen te nemen en hun eigen dromen na te jagen. Scholen moeten onze jongeren daarop meer voorbereiden. De ondernemingsprogramma's van Vlajo bieden een pasklaar antwoord."

Als het aan Vlajo en Pulse Foundation ligt, ziet de toekomst er mooi uit voor onze jongeren. Paul Bosmans: "De toekomst is aan onze jongeren. Samen met Vlajo verbreden we hun toekomstperspectieven door hen in contact te brengen met ondernemerschap. Een leven als zelfstandig ondernemer is immers een volwaardige en zeer mooie carrière-optie!"