Vips van Vlajo?


Junior ondernemer, leercoach, schooldirectie, droomcoach, partnerbedrijf,... Bij Vlajo ben je een VIP!
En een VIP hoort nu eenmaal thuis in ...the spotlight! Daarom laten we hier elke week een ander verhaal aan bod komen. Verhalen die recht uit het (jonge) ondernemersleven gegrepen zijn. Ze vormen ongetwijfeld een inspiratiebron voor veel ondernemend talent in de Vlaamse scholen. Veel leesplezier!

vrijdag 6 februari 2015

The Vaccinators bedenken oplossing voor ebola

In Technopolis Mechelen werd op 28 en 29 januari baanbrekend werk geleverd! Maar liefst 88 leerlingen en leerkrachten van de laatste graad secundair onderwijs verzamelden er voor de zesde editie van de Creativiteitsmarathon, een initiatief van essenscia vlaanderenVlajo en Flanders DC. Twee dagen lang brainstormden gemengde teams rond verschillende reële bedrijfsthema's, aangereikt door BASF, Indaver, Monsanto en Janssen Pharmaceutica. Hiermee willen de organisatoren niet alleen creativiteit en ondernemerschap aanwakkeren, maar jongeren ook enthousiasmeren voor de STEM-studierichtingen.Alle teams werden in hun brainstorm bijgestaan door experts van de peterbedrijven. De vier beste teams mochten hun pleidooi houden voor de directies van de vier bedrijven.

The Vaccinators kwamen als winnend team uit de bus. Maarten Van Roy van Rozenberg Mol, Yasmine Caspers vanVKO Opwijk, Jeroen Raeijmaekers van Heilig Graf Turnhout, Margot Maes van KA Pitzemburg en Jan Uytterhoeven van College Hagelstein bedachten in opdracht van Janssen Pharmaceutica een persoonsidentificatiesysteem met elektronische polsbandjes, een distributienetwerk om het vaccin te vervoeren en een sensibiliseringscampagne. Volgens de jury scoorde dit team het sterkste, dankzij een zeer goed uitgewerkt businessplan gekoppeld aan een creatieve oplossing. "Eentje die ons zeker kan inspireren", aldus jurylid Tom Aelbrecht, Director Venture & Incubation Center Janssen.Voor Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van essenscia vlaanderen opnieuw een geslaagde editie: "De Creativiteitsmarathon is een unieke kans voor jongeren om hun creativiteit en ondernemingszin aan te scherpen. Ze leren in team werken en kunnen hun innovatieve ideeën met echte ondernemers delen. De verschillende teams hebben dit vandaag alvast op een schitterende en zeer overtuigende manier gedaan. Onder meer met deze Creativiteitsmarathon wil essenscia vlaanderen jonge mensen enthousiast maken voor STEM-studierichtingen. We rekenen erop dat velen onder hen later ook de weg vinden naar de chemiesector, die permanent op zoek is naar creatief talent."


The Vaccinators tussen de genieën
Ook Dimitri Peeters, leerkracht bij de Ursulinen in Mechelen is tevreden over de deelname: "Ik ben hier met leerlingen uit richtingen die geen economie in hun lessenpakket hebben. Ze volgen voornamelijk Latijn, Wetenschappen en Wiskunde.
Dankzij dit soort initiatieven krijgen zij, naast de klassieke theoretische leerstof, ook een meer toegepaste invalshoek die bepalend kan zijn voor hun verdere studiekeuze.
Wat is het werk van een ingenieur bijvoorbeeld? Of van een technicus? Belangrijke vragen, aangezien jaarlijks een groot aantal van onze afgestudeerden start in een ingenieursrichting.
We zijn trouwe klant bij de Vlajo Innovatiekampen, zoals de Creativiteitsmarathon en de Sci-Tech Challenge, omdat het een grote toegevoegde waarde is voor onze leerlingen.”