Vips van Vlajo?


Junior ondernemer, leercoach, schooldirectie, droomcoach, partnerbedrijf,... Bij Vlajo ben je een VIP!
En een VIP hoort nu eenmaal thuis in ...the spotlight! Daarom laten we hier elke week een ander verhaal aan bod komen. Verhalen die recht uit het (jonge) ondernemersleven gegrepen zijn. Ze vormen ongetwijfeld een inspiratiebron voor veel ondernemend talent in de Vlaamse scholen. Veel leesplezier!

vrijdag 6 september 2013

Back to school!

Schooljaar 2013-2014: de kop is er af! Na een lange, deugddoende vakantie is het weer boekentassen-tijd. Boekentassen die het komende schooljaar gevuld zullen worden met kennis, ervaring, know-how,... en met Vlajo-projecten!

Vlajo is er klaar voor! Voor een nieuw en boeiend jaar. Een periode waarin we leerkrachten en leerlingen, van basisonderwijs tot en met hoger onderwijs, ondersteunen in de Vlajo doe/leerformules.

Peter Coenen, directeur van Vlajo: "Vlajo biedt als neutrale en onafhankelijke NGO, een variatie van doe-leer programma’s aan van 5 tot 25 jaar. Doorheen de schoolcarrière doorloopt een Vlaamse scholier de Vlajo 4D+ pedagogie: Dromen, Doen, Durven, Doorzetten.
Een synergie met het bedrijfsleven is hierin essentieel: leerkrachten worden in het leertraject ondersteund door droomcoaches uit het bedrijfsleven. Een mooie blend tussen kennis en (praktijk)ervaring. De regionale Vlajo-coördinatoren zorgen voor een algemene ondersteuning en organiseren verschillende activiteiten."


Vlajo zal eind dit schooljaar maar liefst 75.000 Vlaamse scholieren begeleiden. In 2013 werd Vlajo beloond met de Europese Bata QualityAward
En dat Vlaamse Jonge Ondernemingen synoniem staat voor kwaliteit, wees ook de recent uitgevoerde tevredenheidsenquête van Deloitte uit. Peter Coenen: "Algemeen mogen we stellen dat de hoge verwachtingen naar Vlajo worden ingelost. Er is zelfs een lichte stijging in waardering t.o.v. 2012. De Vlajo-begeleiding, de projecten zelf, het didactisch materiaal, de activiteiten,... krijgen een zeer goede tot uitstekende score. Bovendien oordelen leerkrachten dat de Vlajo-projecten ondernemerschap effectief stimuleren."

"Ik vind dat jullie projecten het ondernemerschap in jongeren opwekken. Bovendien krijgen ze hierdoor een beter beeld van de werkelijkheid." - Leerkracht ASO Vlaams-Brabant.

"Ondernemerschaponderwijs heeft een positief effect op de capaciteitenontwikkeling van studenten", aldus Peter Coenen. "Leerkrachten zien deelnemende studenten vooral groeien op het vlak van samenwerking in teamverband, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Daarnaast geven de leerkrachten aan dat ondernemerschaponderwijs de motivatie van studenten vergroot om hun opleiding met een goed resultaat af te ronden. De studenten zelf bevestigen dit oordeel, en voegen toe dat ze ook meer vastberaden zijn geworden en meer initiatief durven nemen."

“Bij de vraag of het project was wat ik ervan verwacht had, heb ik een 6 geantwoord (op totaalscore 6).  Maar eigenlijk was het niet wat ik verwacht had...het was béter!” – Leerling TSO Antwerpen.

Peter Coenen: " Met onze projecten willen we zoveel mogelijk jongeren de kans geven om deel te nemen, dankzij onze aangepaste programma's voor alle opleidingstypes- en niveau's. Bovendien dragen onze partnerships met de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven bij aan de realisatie van onze doelstelling. Naast didactische ondersteuning voor de leerkrachten slaan we ook een brug tussen onderwijs en bedrijfsleven. Want hoe dichter je bij het bedrijfsleven staat, hoe meer ondernemingszin gestimuleerd wordt."

“Een droomcoach kan ervaringen delen die een positieve en realistische meerwaarde geven. We brengen door onze praktijkervaring de jongeren naar een hoger niveau.” – Droomcoach LimburgVlajo wenst iedereen een boeiend en ondernemend schooljaar 2013-2014!