Vips van Vlajo?


Junior ondernemer, leercoach, schooldirectie, droomcoach, partnerbedrijf,... Bij Vlajo ben je een VIP!
En een VIP hoort nu eenmaal thuis in ...the spotlight! Daarom laten we hier elke week een ander verhaal aan bod komen. Verhalen die recht uit het (jonge) ondernemersleven gegrepen zijn. Ze vormen ongetwijfeld een inspiratiebron voor veel ondernemend talent in de Vlaamse scholen. Veel leesplezier!

vrijdag 20 september 2013

Vlajo Droomfabriek: jong geleerd, is oud gedaan!

Onder het motto jong geleerd, is oud gedaan stimuleren heel wat Vlaamse basisscholen hun leerlingen om ondernemend aan de slag te gaan. De Vlajo Droomfabriek helpt hen hierbij.
             
Via een aanbod van team- en individugerichte workshops prikkelt Vlajo leerkrachten en schoolteams om te werken aan een ondernemende leeromgeving. Dat betekent: een klasklimaat waarin het initiatief, de creativiteit, de zelfstandigheid, talenten en passies, … van alle kinderen een belangrijke plaats krijgen.       

Twee scholen lieten hun leerlingen op de eerste schooldag alvast kennismaken met Doedel, de Vlajo Droomfabriek- mascotte. 

In Basisschool De Regent in Gingelom en De Lettertuin in Opglabbeek werd Doedel met open armen ontvangen.
Enthousiasme alom bij de leerlingen, die van hun schooljaar een ondernemend avontuur zullen maken!


Doedel verwelkomde leerlingen en ouders op de speelplaats, ging mee op de foto met de eersteklassers en bracht een bezoekje aan alle klassen. 


Het begin van een ondernemende ontdekkingstocht, samen met de Vlajo Droomfabriek, werd gemaakt! 

De leerkrachten zelf volgden al een Vlajo-studiedag en gaan nu aan de slag met de Vlajo Droomfabriek-thema's. Samen met Vlajo ambassadeurschool Basisschool Engelmanshoven-Gelinden, verdiepen ze zich vervolgens verder in leerkrachtstijl en coöperatief werken in de klas.      

De Vlajo Droomfabriek verzorgt ook vormingen voor leerkrachten van het basisonderwijs.
De leerkrachten van Vrije Basisschool De Schatkist in Westmeerbeek maakte recent kennis met één van de nieuwe Vlajo-workshops: ‘Hoe stimuleer ik de ondernemingszin van mijn kinderen via contractwerk?’ En: hoe pak ik het concreet aan in de klas?

Vanuit bestaande expertise en ervaringen werd de huidige werking en organisatie van deze werkvorm geanalyseerd en verder uitgediept. 
Resultaat? Nieuwe initiatieven die contractwerk dynamiseren en bijgevolg nog meer ondernemerschap stimuleren. Initiatief nemen, keuzes maken, een planning maken, kunnen samenwerken, … 
Al deze vaardigheden en attitudes worden zo op een leergebied-overschrijdende manier gestimuleerd.

Bovendien konden de leerkrachten meteen de daad bij het woord voegen: Ze gingen zelf aan de slag met een contract en maakten kennis met boeiende en uitdagende opdrachten voor elke leeftijdsgroep.

‘Practise what you preach’, een gouden regel die geldt binnen elke Vlajo-vorming.

Wat vonden de leerkrachten er zelf van?

Enkele enthousiaste reacties:
·          Ik heb nu echt zin om eraan te beginnen en heb veel nieuwe ideeën opgedaan.
·          Leuk en bruikbaar materiaal dat jullie aanbieden op de website www.devlajodroomfabriek.be
·          Zeer praktisch, klasgericht, nuttig, … Alles duidelijk uitgelegd en transparant.
·          Spreker had ervaring met wat hij bracht en dat voel je. Aangename en niet-oordelende houding!
·         Betrokkenheid van de luisteraars: 10/10!

Meer info over al de workshops basisonderwijs op www.devlajodroomfabriek.be of mail naar Jurn.vandenmeerssche@vlajo.org