Vips van Vlajo?


Junior ondernemer, leercoach, schooldirectie, droomcoach, partnerbedrijf,... Bij Vlajo ben je een VIP!
En een VIP hoort nu eenmaal thuis in ...the spotlight! Daarom laten we hier elke week een ander verhaal aan bod komen. Verhalen die recht uit het (jonge) ondernemersleven gegrepen zijn. Ze vormen ongetwijfeld een inspiratiebron voor veel ondernemend talent in de Vlaamse scholen. Veel leesplezier!

vrijdag 17 januari 2014

Pedagogische begeleiders en Vlajo: een succesvolle tandem!

Al sinds mensenheugenis werkt Vlajo samen met de pedagogische begeleiders van de verschillende schoolnetten. Een succesvolle samenwerking die resulteert in projecten, die naadloos aansluiten bij de behoeften in het onderwijs.

Anne-Lise Cuypers, pedagogisch begeleider handel/economie/informatica/bedrijfsbeheer/OPR in het bisdom Hasselt, sleutelt al jaren mee aan de Vlajo-projecten en is ondertussen een vaste waarde. Niet alleen in haar vak, maar ook binnen Vlajo.

"Als licentiate TEW rolde ik in 1984 toevallig in het onderwijs. Al snel ging ik van de ene lesopdracht naar de andere, maar ik werd daarnaast ook vakverantwoordelijke en coördinator. Reeds van bij het begin van mijn onderwijsloopbaan kwam ik aanraking met de mini-onderneming. Op dat moment ging het vooral om een 'buitenschools' project, dat gebruikt werd om leerlingen kansen te bieden en om vaardigheden en attitudes te ontwikkelen. In 2002 werd ik halftijds pedagogisch begeleider in het bisdom Hasselt, in combinatie met een coördinatieopdracht in een school. Vanaf 2009 kreeg ik de kans om mij volledig te concentreren op de begeleiding en werd ik fulltime begeleider in het bisdom Antwerpen.
Sinds 2003 geef ik ook vakdidactiek en begeleid ik ook stages in de lerarenopleiding in Diepenbeek."

De ondersteuning van leerkrachten en vakgroepen benoemt Anne-Lise als de kern van haar job: "De visie op onderwijs is doorheen de jaren enorm veranderd. Waar vroeger vooral gefocust werd op kennisoverdracht, wordt er nu veel aandacht geschonken aan vaardigheden en attitudes. Door de geïntegreerde leerplannen zullen de leerkrachten ook veel meer moeten samenwerken. Daarnaast moet alles, zeker in TSO en BSO, zo dicht mogelijk bij de realiteit aansluiten. Bijgevolg worden er van leerkrachten ook meer competenties verwacht. Het is mijn taak om hen te ondersteunen in deze uitdagingen."

Naast deze ondersteuning gaat de pedagogische begeleidingsdienst ook steeds op zoek naar nieuwe projecten en lesmaterialen, die leerkrachten kunnen helpen om hun leerplannen te realiseren: "De Vlajo-projecten schat ik hierin erg naar waarde. Het is geen doel op zich, maar een middel om de leerplandoelstellingen te bereiken. Vaak zien leerkrachten zo'n project nog te veel als iets dat buiten het leerplan moet gebeuren. Terwijl de Vlajo-projecten zoveel mogelijkheden bieden om leerinhouden aan te brengen bij leerlingen."

"Bovendien biedt projectmatig werken de mogelijkheid om een omgeving te creëren die nauw aansluit bij het opleidingsprofiel", aldus Anne-Lise. "En juist die leeromgeving spreekt jongeren zo aan. Ze krijgen de kans om vaardigheden en attitudes te ontwikkelen die anders moeilijk te realiseren zijn in een 'gewone' klascontext. Ondernemingszin is daarin een zeer belangrijke, want dit heb je ten allen tijde nodig...als student hoger onderwijs, als werknemer, als zelfstandig ondernemer, als vrijwilliger in je sportclub,..."